REKLAMA

AUTOREKLAMA

AKTUALNOŚCI

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy Jagiellońskiej 20 oraz Biuro Obsługi Mieszkańców nr 4 apelują o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas sezonu grzewczego - nieprawidłowe używanie piecyków gazowych i urządzeń grzewczych niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i życia. W PRZYPADKU WYSOKIEGO STĘŻENIA TLENKU WĘGLA W POWIETRZU ZGON MOŻE NASTĄPIĆ JUŻ PO KILKU MINUTACH.

Przypominamy zatem o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa – nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych, należy dbać o dobry stan techniczny urządzeń znajdujących się w mieszkaniach. Mieszkania będą bezpieczniejsze, dzięki zakupowi i instalacji czujnika tlenku węgla.

Tylko od września do 9 grudnia 2012 roku wskutek zaczadzenia zginęło już 25 osób! Z przykrością musimy stwierdzić, że przypadek zaczadzenia miał również miejsce w naszym bloku. Na szczęście nie był to przypadek śmiertelnego zaczadzenia.

Jednocześnie informujemy, że trwa kampania informacyjna "NIE dla czadu", którą prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Przedsięwzięcie to ma na celu edukację w kwestii zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprawidłowe używanie piecyków gazowych i urządzeń grzewczych. O szczegółach można i warto przeczytać tutaj.

NAPISZ DO NAS


Uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką